Tin tức

Thứ T2,
02/07/2016
(1) Bình luận

Sau khi đơn hàng của bạn được chuyển đến shop. Nhân viên giao hàng sẽ thu thập thông tin và giao hàng cho bạn ngay sau 1h nếu bạn ở Hà Nội, và sau 1 ngày nếu bạn ở ngoại tỉnh. Tất cả các đơn hàng đều miến phí vẫn chuyển (free shipping) và miễn phí […]